Whispp in de Telegraaf

Opmerking bij het artikel:
Bovenstaande afbeeling is de versie van de gedrukte versie van de krant. Vanuit Whispp hebben we aangegeven dat we de term ‘stotteraar’ liever niet gebruiken. Daarom is dit in de online versie veranderd in ‘mensen die stotteren’. Tevens willen we benadrukken dat we met Whispp niet het vloeiend spreken zelf als doel hebben, maar het met meer rust en minder energie kunnen spreken wel.