Privacy policy

Privacy statement

Inleiding

Dit is het Privacybeleid van Whispp B.V. (”Whispp” of ”Wij”). Whispp is gevestigd aan de Langegracht 70, 2312 NV, Leiden, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78082056. Whispp ontwikkelt en levert spraaktechnologie en een softwaretoepassing die de verstaanbaarheid van zowel fluisterspraak als aangetaste (pathologische) spraak verbetert. Whispp bereikt dit onder andere met behulp van kunstmatige intelligentie, die wordt gebruikt om spraakopnamen van gebruikers om te zetten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij persoonlijke informatie behandelen die we ontvangen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, inclusief via onze website op whispp.com en de Whispp mobiele of desktop applicatie (of “app”). Wij zijn toegewijd aan het beschermen en waarborgen van uw privacy en persoonlijke informatie.

Dit Privacybeleid is geschreven in de Nederlandse taal. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid van enige vertaalde versies van dit Privacybeleid. Eventuele vertalingen zijn uitsluitend voor uw gemak. Voor zover vertaalde versies van dit Privacybeleid in strijd zijn met de Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacybeleid. U kunt de Engelstalige versie bekijken door de Engelse vlag te selecteren in het keuzemenu bovenaan de pagina.

Als organisatie verwerkt Whispp gegevens over individuen (”persoonsgegevens”). Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u als persoon vertellen. Sommige categorieën persoonsgegevens zijn gevoeliger, zoals uw medische informatie of spraakopnamen. In dit Privacybeleid kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt. Whispp treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betreft gegevens met betrekking tot individuen die op verschillende manieren in contact komen met Whispp (”Betrokkenen”), deze categorieën zijn:

personen die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van Whispp (“geïnteresseerden”);
personen die gebruik maken van onze applicatie en diensten (“gebruikers”);
personen waarmee de gebruiker interactie heeft via onze applicatie en diensten maar zelf geen gebruiker is (“derden-gebruikers”);
personen die medisch betrokken zijn bij geïnteresseerden en gebruikers, zoals logopedisten en therapeuten (“medisch betrokkenen”);
bezoekers van onze website (“websitebezoekers”);
sollicitanten of personen die zich oriënteren op een baan bij Whispp (sollicitanten”);

personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (“leveranciers”);
personen die een relatie van ons zijn of die werkzaam zijn bij onze relaties (“relaties”);
derden, niet zijnde relaties, zoals resellers waarmee wij samenwerken (“derden”).

In deze Privacyverklaring lichten wij onder meer toe:

welke persoonsgegevens wij verwerken van de categorieën personen;
voor welke doeleinden we die verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag;
welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die we over hen verwerken;
met wie u contact kunt opnemen over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Whispp persoonsgegevens over u verwerkt.

Het verzamelen van data: welke data verzamelen wij en waarvoor?

Wat doet Whispp?

Whispp biedt een applicatie aan die individuen helpt bij stemgerelateerde problemen door middel van slimme spraaktechnologie. Bij gebruik van de app kun je ervoor kiezen om je eigen stem te wijzigen of te verbeteren om de duidelijkheid in communicatie te vergroten. Slimme spraaktechnologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, wat van cruciaal belang is voor de gebruikerservaring en mogelijkheden van Whispp, omdat het de realtime vormgeving van stemmen mogelijk maakt. Dit is wat we doen, en we zijn er trots op. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van je interactie met Whispp, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Ter verduidelijking: spraakopnamen van een gebruiker voor berichten en telefoongesprekken worden alleen gebruikt om een stem te personaliseren voor die specifieke gebruiker; ze worden niet vastgelegd of gebruikt voor AI-training. Spraakopnamen van “Contributors” volgens afzonderlijke overeenkomsten met Whispp voor dat specifieke doel worden gebruikt om het AI-model te trainen.

Whispp is geen “covered entity” of “business associate” onder de United States Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996, Public Law 104-191, en de bijbehorende voorschriften en wijzigingen van tijd tot tijd (gezamenlijk “HIPAA”). Het is belangrijk op te merken dat HIPAA niet noodzakelijk van toepassing is op een entiteit of persoon eenvoudigweg omdat er gezondheidsinformatie bij betrokken is, en HIPAA is niet van toepassing op transacties of communicatie met Whispp. Desalniettemin is Whispp toegewijd aan het waarborgen van al uw persoonlijke gegevens.

Voor elke gegevensverwerkingsactiviteit vereisen we een juridische basis. De juridische grondslagen waarop Whispp vertrouwt voor zijn verwerkingsactiviteiten worden verder beschreven in dit Privacybeleid.

De Service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 18 en/of hun internetgebruik, en dergelijke personen zijn niet gemachtigd om de Service te gebruiken. Als we daadwerkelijke kennis verkrijgen dat een gebruiker jonger is dan 18, zullen we stappen ondernemen om de persoonlijke informatie van die gebruiker uit onze databases te verwijderen.

Welke informatie verzamelt Whispp automatisch van de betrokkenen?

De diensten verzamelen automatisch enige informatie over jou met behulp van technologieën voor lokale opslag op de achtergrond en sessieopslag (“Cookies”). Cookies zijn kleine bestanden of andere gegevens die worden gedownload of opgeslagen op je computer of ander apparaat en die kunnen worden gekoppeld aan informatie over je gebruik van de diensten. Voorbeelden van informatie van dit type zijn je IP-adres, de browser die je gebruikt, het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s op de website die je bezoekt en details van je transactieactiviteit. Wanneer we Cookies gebruiken, kunnen we “sessie”-Cookies gebruiken die duren tot je je browser sluit of “persistente” Cookies die duren totdat jij of je browser ze verwijdert. Je kunt je browserinstelling wijzigen om het gebruik van Cookies te weigeren.

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden, waaronder Google Analytics en Mixpanel (“Analytics Services”), om te helpen analyseren hoe gebruikers de diensten gebruiken. We gebruiken de informatie die we van Analytics Services verkrijgen alleen om onze diensten te verbeteren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookies of andere technologieën met betrekking tot jouw gebruik van onze diensten (de “Analytische Informatie”) wordt verzonden naar de Analytics Services. De Analytics Services gebruiken de Analytische Informatie om rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteit. De Analytics Services kunnen ook informatie overdragen aan derden indien vereist door de wet, of wanneer dergelijke derden de Analytische Informatie namens hen verwerken. De mogelijkheid van elke Analytics Services om Analytische Informatie te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van dergelijke Analytics Services. Door onze dienst te gebruiken, stem je in met de verwerking van gegevens over jou door Analytics Services op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Voor meer informatie over hoe Google jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt, bezoek www.google.com/policies/privacy/partners/. Je kunt Google Analytics deactiveren met een browser-add-on als je niet wilt dat de analyse plaatsvindt. Je kunt de add-on hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Voor meer informatie over welk type informatie Mixpanel verzamelt, bezoek de pagina met Algemene Voorwaarden van Mixpanel op www.mixpanel.com/terms/. Je kunt voorkomen dat Mixpanel jouw informatie gebruikt voor analytische doeleinden door je af te melden op www.mixpanel.com/optout.

We beheren sociale mediapagina’s op netwerken van derden en hebben socialemedia- iconen op onze website. Wanneer je onze sociale mediapagina’s bezoekt of linkt, worden

gegevens zowel door ons als door de betreffende sociale mediaprovider verwerkt. Sociale mediaproviders zijn niet aan ons verbonden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van socialemedia providers. Sociale mediaproviders hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, en we moedigen je aan die beleidsregels te bekijken wanneer je hun websites bezoekt.

Bij het gebruik van uw mobiele apparaat voor het bezoeken van, toegang krijgen tot, of gebruik maken van de Dienst, kunnen de verzamelde categorieën informatie het volgende omvatten:

Uw naam in verband met uw mobiele telefoon c.q. apparaat;
Uw telefoonnummer in verband met uw mobiele telefoon c.q. apparaat;
Uw geolocatie
UW ID-informatie van het mobiele apparaat.

Welke informatie verzamelt Whispp vrijwillig van de betrokkenen?

Van geïnteresseerden verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
gegevens over zorgverzekering;
gegevens over hardware en de leverancier van hardware.

enkel en alleen wanneer geïnteresseerden uitdrukkelijke toestemming geven voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG, verwerken wij ook:
leeftijdsegment en geslacht;
gegevens over medische aandoening.

Van gebruikers verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor
communicatie benodigde gegevens);
b) authenticatiegegevens (e-mailadres en wachtwoord);
c) abonnementgegevens;
d) apparaatgegevens (o.a. type apparaat, versie besturingssysteem,
probleemoplossingsinformatie);
interactiegegevens (o.a. gebruikers-id, tijd en duur interactie, belmodus (VoIP/PSTN/live/video), IP-adres);
gegevens over hardware en de leverancier van hardware
leeftijdsegment en geslacht.

enkel en alleen wanneer gebruikers uitdrukkelijke toestemming geven voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG, verwerken wij ook:
gegevens over medische aandoening;
stemopnames
audio- en videocommunicatie; en
Jouw contacten en/of contactinformatie (bijv., namen, telefoonnummers) opgeslagen op of via jouw mobiele apparaat.

Van derden-gebruikers verwerken wij de volgende gegevens:
telefoonnummer;
interactiegegevens (o.a. tijd en duur interactie, belmodus (VoIP/PSTN/live/video), IP- adres);
audio- en videocommunicatie.

Van medisch betrokkenen verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor medisch betrokkenen en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met medisch betrokkenen;

Van websitebezoekers van Whispp verwerken wij de volgende gegevens:
gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de bezoekers van de website of gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden.

Van sollicitanten verwerken bij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht;
gegevens betreffende gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen en stages;
gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede de eventuele beëindiging daarvan;
in sommige gevallen: een verklaring omtrent gedrag en gegevens omtrent een identiteitsbewijs;
andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn (zoals gegevens op een curriculum vitae, of uitslagen van een competentietest);
andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Van leveranciers verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), bankrekeningnummer;
gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen;
gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor leveranciers en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze leveranciers;
andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor relaties en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze relaties;

Van derden verwerken wij de volgende gegevens:
contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze derden;

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag

Voor welke doelen verwerkt Whispp?

Wij verwerken persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

onze applicatie en diensten uit te voeren en te leveren, inclusief het bieden van ondersteuning;
aankopen of transacties voltooien;
onze applicatie en diensten verbeteren, repareren en aanpassen;
te begrijpen hoe mensen onze applicatie en diensten gebruiken;
onze applicatie en diensten te evalueren en te verbeteren;
nieuwe diensten en functies te onderzoeken, ontwikkelen en testen;
het uitvoeren probleemoplossingsactiviteiten.;
contact te onderhouden met betrokkenen;
het verbeteren van onze beveiliging;
voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
Om te voldoen aan wetten en voorschriften waaraan Whispp onderhevig is en samen te werken met toezichthouders, andere passende instanties of autoriteiten en wetshandhavingsinstanties, zowel binnen de jurisdictie van de betrokkene als internationaal;
Om het beheer en de integriteit van ons platform te waarborgen;
Om de rechten en eigendommen van onze gebruikers, de klant en haar dochterondernemingen, en derde partijen te beschermen en te verdedigen;
Voor andere doeleinden waarover we je informeren bij registratie of het verstrekken van gegevens van jezelf aan ons; en
Voor andere legitieme zakelijke en wettelijke doeleinden.

Whispp kan uw schriftelijke toestemming van tijd tot tijd verkrijgen in elektronische vorm door gebruik te maken van online overeenkomsten of andere bevestigingen op de Diensten, ook voor eventueel ander gebruik van uw persoonlijke gegevens die niet wordt behandeld in deze Privacyverklaring. Dit wordt dan medegedeeld in de overeenkomsten. Lees alle online overeenkomsten zorgvuldig door voordat u ze accepteert.
We gebruiken je mobiele nummer om je een bevestigings-sms te sturen wanneer je je bij ons registreert. We kunnen je servicegerelateerde aankondigingen sturen wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld als we onze service tijdelijk moeten opschorten voor onderhoud). Je kunt ervoor kiezen pushmeldingen van de app te ontvangen die verband houden met je gebruik.
We verwerken de hierboven genoemde gegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende wettelijke gronden:

Op welke grondslagen uit de AVG baseert Whispp deze verwerkingen?

Whispp kan gegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze applicatie en diensten, zoals het faciliteren van interacties tussen (derde partij) gebruikers of het uitvoeren van precontractuele handelingen op verzoek van de gebruiker, bijvoorbeeld het afhandelen van een sollicitatieproces. (“uitvoering overeenkomst”);
Voor het voldoen aan een noodzakelijke wettelijke verplichting die op Whispp rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om ons te vergewissen van de identiteit van onze relaties en medewerkers (“wettelijke plicht”);
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Whispp of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van onze zakelijke relaties en het verbeteren van onze applicatie en dienstverlening (“gerechtvaardigd belang”);
Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde gegevens, (“toestemming”). U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er een andere wettelijke grondslag is om uw gegevens te verwerken; of
Wanneer er sprake is van bijzondere persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG, zoals gegevens over de medische aandoening of gegevens over de stem, alleen als de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (‘‘uitdrukkelijke toestemming’’). Er bestaat een onderscheid tussen ‘gewone’ toestemming en ‘uitdrukkelijke’ toestemming bij het verzamelen van de voornoemde gegevens in binnen de jurisdictie van de AVG. Omdat wij gebruik moeten maken van bijzondere persoonsgegevens om de dienst van Whispp te laten werken, kunnen wij vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van deze soort gegevens. Wanneer wij dit doen, zal dit duidelijk naar voren komen in het verzoek.

Deze juridische grondslagen zorgen ervoor dat de gegevensverwerkingsactiviteiten van Whispp worden uitgevoerd in overeenstemming met de principes van gegevensbescherming en privacy onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met wie kan Whispp persoonsgegevens delen?

Whispp is een dienstverlener gevestigd in Nederland en kan daarom informatie delen met intern personeel en derde dienstverleners op verschillende geografische locaties om onze diensten uit te voeren, waaronder maar niet beperkt tot onze betalingsverwerkers, technologieproviders en professionele adviseurs.
We kunnen informatie openbaar maken (binnen of buiten uw land van verblijf) als we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk voor de wet of een juridisch proces, om onze belangen of die van anderen te beschermen en te verdedigen, of om overeenkomsten af te dwingen die u met ons aangaat.
Om mobiele tekstberichten te verzenden, delen we informatie met platformaanbieders, telefoonmaatschappijen en andere derde dienstverleners die ons helpen bij de levering van mobiele berichten. Zoals bij alle door Whispp verzamelde informatie, behouden we ons te allen tijde het recht voor, voor zover toegestaan door de wet, om alle informatie bekend te maken die nodig is om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek, om aansprakelijkheid te voorkomen of om onze rechten of eigendommen te beschermen.
Uw informatie kan worden overgedragen aan een ander bedrijf (binnen of buiten uw land van verblijf) in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, liquidatie of andere overdracht van geheel of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen aan zo’n derde partij.
We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie delen met derden (binnen of buiten uw land van verblijf) voor analytische, onderzoeks- of vergelijkbare doeleinden.
Hieronder staan voorbeelden van derde partijen met wie we gegevens kunnen delen. We kunnen persoonsgegevens over geïnteresseerden delen met:
wanneer de gebruiker kenbaar maakt dat er iemand medisch betrokken is, aan die medisch betrokkene;
anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.
We kunnen persoonsgegevens over gebruikers delen met:

medisch betrokkenen (wanneer de gebruiker kenbaar maakt dat er iemand medisch betrokken is);
leveranciers;
anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

We kunnen persoonsgegevens over sollicitanten delen met:

leveranciers (bijvoorbeeld de externe partij die onze competentietest verzorgt);
anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.
We kunnen persoonsgegevens over relaties delen met:

leveranciers (bijvoorbeeld externe vertaalbureaus);
anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.
We kunnen persoonsgegevens over derden delen met:

a) leveranciers.

We kunnen persoonsgegevens over alle betrokkenen delen met de toestemming van de betrokkene of wanneer er een wettelijke verplichting is. Als het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG, doen we dit alleen met de expliciete toestemming van de betrokkene.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Whispp past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens. Geen enkele internet- of e-mailtransmissie is echter ooit volledig veilig of foutloos. We kunnen daarom geen absolute beveiliging van uw gegevens garanderen, en we zijn niet verantwoordelijk voor processen en netwerken die we niet controleren.

Doorgifte naar landen buiten de EER

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de regelgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.
Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen voor commercieel redelijke maar passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hiertoe geldende privacyregelgeving. Op deze manier wordt het Europese beschermingsniveau gewaarborgd.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen zolang redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te vervullen en om onze contractuele en wettelijke verplichtingen uit te voeren. We zullen persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om te voldoen aan privacyverzoeken, om actieve accounts te beheren, zoals vereist door de wet, om geschillen op te lossen, of om onze overeenkomsten af te dwingen. We zullen de persoonsgegevens die we namens onze Gebruikers verwerken bewaren zoals door hen wordt aangegeven. We kunnen ook kopieën van uw persoonsgegevens bewaren voor doeleinden van rampenherstel of voor onze legitieme bedrijfsdoeleinden.

Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande slaan we e-mailadressen op totdat de gebruiker vraagt om zich uit te schrijven.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat u uw rechten die worden verleend door de wetten van uw rechtsgebied kunt uitoefenen. Dit omvat onder meer het recht om de correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke informatie te verzoeken en het recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie (indien van toepassing). We zullen ons best doen om uw verzoeken te honoreren, rekening houdend met eventuele wettelijke en contractuele verplichtingen. Als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via info@whispp.com of breng wijzigingen aan in de gebruikersprofielinformatie die aan uw account is gekoppeld.

Als u zich in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of een andere jurisdictie bevindt die wetten heeft aangenomen die vergelijkbaar zijn met de AVG van de Europese Unie omvatten uw rechten de volgende:
het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;
het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken;
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Whispp zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de regelgeving. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Hierbij houden wij rekening met de wezenlijke inhoud van grondrechten en fundamentele vrijheden. Als we niet aan uw verzoek tegemoetkomen, dan zullen we uitleggen waarom. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie of dit privacy statement, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris per e-mail op info@whispp.com.

Contactgegevens

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid of om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, door een e-mail te sturen naar: info@whispp.com.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is voor de laatste keer bijgewerkt op 2 januari 2024.

Indien we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het bijgewerkte privacybeleid op onze website publiceren, samen met de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.